Syväjohtaminen®

Ohjelma tavoitteellisen vuorovaikutuksen kehittämiseen

Tutkitusti vaikuttavaa valmennusta

Syväjohtaminen® -johtamisvalmennus on tutkitusti vaikuttava valmennusohjelma. Valmennus ei ole työyhteisölle tai osallistujalle pelkkä kuluerä vaan tuottava ja kannattava investointi.

Syväjohtaminen® -ohjelma ohjaa löytämään ja hyödyntämään henkilökohtaisen potentiaalin. Se keskittyy ennen kaikkea tavoitteellisen vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittämiseen.

Syväjohtaminen® -vuorovaikutusvalmennus antaa yksilölle kestävän, itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan kasvaa ja kehittyä niin ihmisenä, johtajana kuin asiantuntijanakin. Työyhteisöille Syväjohtaminen® tarjoaa vaikuttavan työkalun toimintakulttuurin muutokseen ja strategian toteuttamiseen käytännössä.

Syväjohtaminen® -menetelmän sisältötiedon ydin perustuu kymmeneen ulottuvuuteen, joita sovelletaan tavoitteelliseen vuorovaikutukseen. Malli on viitekehys pitkäjänteiselle ihmisenä kehittymiselle. Se on samalla tieteellinen perusta 360°-profiilille, joka toimii Syväjohtaminen® -valmennusohjelmien palautetyökaluna.

Soveltuvuus

Syväjohtaminen® -vuorovaikutusvalmennus soveltuu erinomaisesti esimiehille, johtoryhmille, asiantuntijoille, myyjille, asiakaspalvelijoille ja opettajille - käytännössä kaikille, joiden tuloksen tekemiseen on välttämätöntä olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Valmennus soveltuu käytännössä kenelle tahansa, koska kukaan meistä ei työskentele tyhjiössä ilman vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

Vaikka Syväjohtaminen® -menetelmä on alun pitäen kehitetty esimiestehtävissä työskenteleville, sopii se myös muissa työtehtävissä toimiville henkilöille. Eräs klassinen ihmisten johtamisen määritelmä on, että johtaminen on johtajan ja johdettavan välistä tavoitteellista vuorovaikutusta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna samat menetelmät auttavat jokaista osallistujaa kasvamaan, kehittymään ja menestymään omassa työssään.

Contact Us

How Can We Help?