JOKAINEN ANSAITSEE PALAUTTEEN JA KIIREEN KESKELLÄ SE ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ

Yksi tärkeimmistä asioista asiantuntijana tai esihenkilönä työskennellessä on tulla tietoisemmaksi siitä, mitä vaikutuksia omalla käyttäytymisellä on muihin ihmisiin. Jos haluamme ymmärtää paremmin, miten käyttäytymisemme vaikuttaa muihin, meidän pitää jollakin keinolla pystyä arvioimaan tätä vaikutusta. Ongelmaksi usein muodostuu se, että konsultoimme vaikutuksen arvioinnissa auktoriteettia, jonka arviointikyky on rajoittunut monestakin syystä. Tämä auktoriteetti on tietenkin me itse. Viisas ihminen pyytää arviota omasta käyttäytymisestään kuitenkin vaikutuksen kohteilta itseltään eli niiltä ihmisiltä, joiden kanssa on säännöllisessä vuorovaikutuksessa.

Kun oivallamme tämän viisauden, edessämme on kuitenkin uusi ongelma – emme tiedä, mikä olisi toimiva tapa pyytää lähipiiriltämme palautetta käyttäytymisestämme. Voimme yrittää kannustaa ihmisiä kommentoimaan asiaa suoraan esimerkiksi kehityskeskusteluissa, mutta huomaamme pian, että palautteen antaminen kasvokkain on kuin Ikeasta ostetun pöydän kokoaminen: se kuulostaa paperilla yksinkertaiselta mutta käytännön toteutuksen tiellä on monia esteitä. Tyypillisiä esteitä kasvokkain tapahtuvalle palautteenannolle ovat esimerkiksi pelko seuraamuksista ja säröistä kahdenväliseen suhteeseen, palautetilanteen kiusallinen luonne, mahdollisista valtasuhteista johtuvat jännitteet tai haluttomuus antaa palautetta ilman anonymiteetin suojaa. Henkilökemian lisäksi myös palautteen vastaanottajan defenssit tuovat oman lisämausteen palautekeskusteluun. Hyväkin palaute voi jäädä lähtötelineisiin.

Onneksi kuitenkin voimme hyödyntää palautteen saannissa tieteellisesti hyväksi todettuja työkaluja. Yksi tällainen on Deep Lead 360-palaute, joita on kahdenkymmenen vuoden aikana tuotettu yli 30 000 kappaletta yrityksen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Deep Lead 360-palaute mahdollistaa oman käyttäytymisen laaja-alaisen analysoinnin sekä konkreettisen muutoksen ajattelurakenteissa ja sitä kautta havaitussa käyttäytymisessä. Palautetyökalun vahvuutena on sen käytännönläheisyys ja sovellettavuus mihin tahansa toimintaympäristöön. Lisäksi palautteen anto tapahtuu täysin anonyymistä, mikä helpottaa aidon ja rehellisen palautteen antamista. Olennaista on myös käsittelyprosessi, joka huomioi myös yksilöiden puolustusmekanismit. On helpompaa tarttua palautteeseen ja laatia konkreettinen kehittymissuunnitelma, kun saadussa palautteessa voidaan keskittyä olennaisiin asioihin. Tässä korostuu Deep Lead 360-palautteiden vahvuus tavoitteellisen vuorovaikutuksen ja erinomaisen johtamisen kiteyttäjänä.   

Ihmisenä kasvamiseen ja kehittymiseen ei ole olemassa oikoteitä, sanovat itse oppineet self-help gurut mitä tahansa. Deep Lead 360-palaute toimii kuitenkin kiihdytyskaistana, jonka avulla asiantuntijana tai esihenkilönä kasvaminen ja kehittyminen helpottuvat, kun kasvun apuna on aitoa dataa omasta käyttäytymisestä. Vaikka uskomme Deep Leadillä vahvasti siihen, että jokainen ansaitsee palautteen, palaute itsessään ei kuitenkaan luo muutosta. Jokaisen on itse sitouduttava muutokseen ja tässä oikea työkalu ja sen hyödyntäminen ovat olennaisia rakennusvälineitä. Voit lukea lisää Deep Lead 360-palautteesta alla olevan linkin kautta ja halutessasi ryhtyä keräämään arvokasta palautetta vaikka heti.

Deep Lead 360-palaute – kehittymisen ja muutoksen mahdollistaja!

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää?