Ratkaisut yksilöille, ryhmille ja organisaatioille

Kehitämme kaikissa Syväjohtaminen® -valmennuksissamme yksilön vuorovaikutusosaamista ja oppimiskyvykkyyttä. Riippuen tarpeistasi voimme valmentaa yrityksessäsi yksittäisiä työntekijöitä, tiimejä, yksiköitä tai koko organisaation henkilöstön. Vaikuttavimmat tulokset olemme saaneet aikaan, kun koko organisaatio on ollut mukana muutoksessa.

Yksilön kehittäminen

Syväjohtaminen®-valmennus antaa yksilölle kestävän ja itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan kasvaa esimiehenä ja ihmisenä.

Esihenkilö- ja vuorovaikutustaidot

Yksilötasolla esihenkilö- ja vuorovaikutustaitojen rooli korostuu kilpailutekijänä. Oleellista on oppia ymmärtämään, että oma käyttäytyminen on vaikuttamista toiseen osapuoleen. Ymmärryksen jälkeen oppeja on helpompi soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa niin työssä kuin työn ulkopuolellakin.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Ryhmän kehittäminen

Syväjohtaminen® -ryhmävalmennuksissa ryhmän jäsenet oppivat luomaan olosuhteet avoimelle kulttuurille ja tavoitteelliselle vuorovaikutukselle.

Konsepti on selkeä ja sen myötä ihmiset on helppo saada mukaan.

-Annastiina Suutarinen, Sisäinen valmenteja/Sosteri

Organisaation kehittäminen

Syväjohtaminen® -valmennus antaa organisaatiolle valmiudet muuttaa vallitsevaa yrityskulttuuria ja kehittää strategiaosaamista. Deep Lead Oy on ollut mukana kehittämässä kymmenien erikokoisten yritysten ja työyhteisöjen johtamis-, toiminta- ja oppimiskulttuuria. Koska vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot ovat jokaisen yrityksessä työskentelevän asia, ulottuvat valmennuksemme usein organisaation koko henkilöstöön.

Palkitseminen

Palkitseminen on yksi parhaista motivaatiotekijöistä, joilla edistetään tuloksellista vuorovaikutusta työyhteisöissä. Palkitsemisen täytyy perustua selkeisiin mittareihin. Tärkeää on myös, että yksilö itse kokee onnistuneensa.

Rakennemuutokset

Rakennemuutokset ovat osa nykyajan liiketoimintaa. Työntekijän näkökulmasta muutokset näyttäytyvät usein pelottavina ja uhkaavina. Siksi muutosjohtaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja yrityksen johdolta. Onnistuneen muutosprosessin taustalta löytyvät ihmiset, jotka onnistuvat hyvin tavoitteellisessa vuorovaikuttamisessa.

Tehtävänmuutokset

Muutokset organisaatiossa ja työtehtävissä saattavat herättäää työntekijöissä epävarmuutta, jos syitä muutoksille ja uutta strategiaa ei osata viestiä oikein. Tavoitteellinen vuorovaikutusosaaminen onkin keskeisessä asemassa, kun yrityksen johto vie muutoksia läpi organisaatiossa. 

Kysy lisää ja pyydä tarjous: info@deeplead.com

Contact Us

How Can We Help?