Teemaluennot

Teemaluennot

Teemaluentojen luennoitsijoina toimivat  Deep Lead Oy:n valmentajat kukin omasta asiantuntija-alueestaan. Voimme myös tarvittaessa räätälöidä luennon vastaamaan juuri sinun ja organisaatiosi tarpeita. Esimerkkejä tämän hetken suosituimmista teemaluennoistamme:

Valmennuksen vaikuttavuus: kuluerästä investoinniksi

Mitä konkreettista ja mitattavissa olevaa hyötyä valmennuksesta on? 

Keiden kannattaa osallistua?

Mikä on valmennuksen aikataulu?

Miten tulokset raportoidaan?

Miten työyhteisön omia mittareita hyödynnetään

Miten vaikuttavuutta mitataan?

Miksi valmennus on investointi eikä kuluerä?

Päätöksenteko ja johtoryhmätoiminta kaaoksessa

Päätöksenteon ja johtamisen metodit start up -yhtiöissä ja niiden hyödyntäminen eri toimintaympäristöissä

Päätöksenteko kaaoksessa –toimintamalli ja mekanismit tehokkaaseen päätöksen tekoon

Tehokas johtoryhmätoiminta epävarmassa toimintaympäristössä

Intuitio ja faktat päätöksenteon tukena

Tiedon keräämisen metodit johdon päätöksenteon tueksi: parhaat kokemukset start up-yhtiöistä

Minä muutoksessa

Muutosprosessi yksilön kannalta

Muutosvastarinta ja sen eri tasot

Muutosvastarinnan käsittely

Vanhasta poisoppiminen ja suunta uuteen

Oma suhtautumiseni muutokseen ja heijastusvaikutus työyhteisöön

Muutoksen johtaminen

Johtaimisen kaksi perustehtävää

Muutos vaatii johtajuutta

Muutostyön vaihemalli

Muutosvastarinta ja sen käsitteleminen

Muutosjohtajana toimiminen

Miten onnistua muutoksessa

Asiakaspalvelun 7 kuolemansyntiä

Asiakaspalvelun rooli ja merkitys osana yrityksen menestystä

Asiakaslähtöisen työskentelyn periaatteet

Yleisimmät virheet asiakaspalvelutyössä

Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä erinomaiseen asiakaspalvelutyöhön

Luovat ongelman-ratkaisumenetelmät (5 askeleen menetelmä)

Luova ongelmanratkaisu: taustoitus, periaatteet ja hyödyt

Avoimen ja luovan ilmapiirin rakentaminen

Luovien ongelman-ratkaisumenetelmien sovellettavuus

Viiden askeleen menetelmä ja sen hyödyntäminen

Asenteen merkitys & vaikutus omaan ja työyhteisön toimintaan

Mikä on asenne ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

Asenteen vaikutus merkitys kokonaisviestintään

Asenteen merkitys asiakaspalvelussa

Asenteeni vaikutus kollegoihin ja työyhteisön toimintaan

Ovatko asiakkaat hankalia vai minä vaikea? Asenne, halu ja kyky

Asiakkuuden käsite: mitä tarkoitamme asiakkuudella

Kyky + halu = ammattitaito

Erinomaisen asiakaspalvelijan ominaisuudet

Itsetunnon kehittäminen asiakaspalvelutyössä

Haasteelliset asiakaskohtaamiset ja niiden kääntäminen tulokseksi

Terveys, Hyvinvointi, Jaksaminen – sanoista tekoihin

Terveyden moniulotteisuus

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Terveys on muuttuva tila

Oman terveyden ja hyvinvoinnin arvioiminen

Terveyden, käyttäytymisen ja valintojen merkitys omalle hyvinvoinnillemme

Kysy lisää ja pyydä tarjous: info@deeplead.com

Contact Us

How Can We Help?