Itä-Savon sairaanhoitopiiri käynnisti ILOA Sosteriin -valmennuksen

Panu Peitsaro, Ita-Savon johtajaylilääkäri ja kuntayhtymä johtaja
Panu Peitsaro, Ita-Savon johtajaylilääkäri ja kuntayhtymä johtaja

Tuleva sote-uudistus edellyttää julkiselta terveydenhuollolta mittavia säästöjä ja asiakaslähtöisiä toiminnan uudistuksia. Itä-Savon sairaanhoitopiirissä muutosta lähestytään Syväjohtaminen® -valmennuksen kautta.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin eli Sosterin johtajaylilääkäri sekä kuntayhtymän johtaja Panu Peitsaro kertoo julkisen terveydenhuollon olevan suurien muutosten edessä. Tuleva sote-uudistus edellyttää roimia kustannussäästöjä ja samalla julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden kohentumista yksityisten palveluntarjoajien tasolle.

Miljoonasäästöt ja palvelutason petraaminen eivät äkkiseltään kuulosta mahdolliselta yhtälöltä, mutta Panu Peitsaro vakuuttaa, että molemmat ovat mahdollisia.

”Meidän täytyy tarkastella koko hoitoketjua asiakaslähtöisesti, etsiä sieltä pullonkaulat ja löytää keinot niiden purkamiseen. Tulevaisuudessa asiakas saa valita tietyiltä osin yksityisen ja julkisen sektorin väliltä. Jos hoitoonpääsyajat ovat julkisella sektorilla viikkoja ja yksityisellä päiviä, on selvää, kumpi jää kilpailussa toiseksi”.

”Muutoksen tekeminen vaatii osin vanhakantaisen ja hierarkisen toiminnan rakenteiden purkamista ja uudelleen rakentamista. Sen toteuttamiseen tarvitsemme jokaisen 1600 työntekijämme panosta sekä Syväjohtaminen-menetelmää. Tavoitteet saavutetaan ennen kaikkea tavoitteellisella vuorovaikutuksella”, Peitsaro jatkaa.

Harmaasta vihreään

Panu Peitsaro näkee armeijan harmaassa ja sairaaloiden valkovihreässä maailmassa paljon yhtäläisyyksiä. Hän tutustui ensimmäisen kerran Syväjohtaminen® -valmennukseen vuonna 2010 työskennelleessään Sotilaslääketieteen keskuksessa. Peitsaron sijoituspaikkana oli Hämeen Rykmentti Lahdessa.

”Hierarkia, tittelit ja ylhäältä alaspäin tapahtuma, komentoketjumainen johtaminen ovat arkipäivää myös sairaaloissa. Sote-uudistus pakottaa koko julkisen terveydenhuoltosektorin uudistumaan. Se edellyttää myös johtamiskulttuurin uudistumista”.

Panu Peitsaro uskoo vahvasti vuorovaikutuksen merkitykseen. Hän sanoo, että osoittamalla luottamusta ja arvostusta ja laittamalla itsensä aidosti peliin, haastavatkin tavoitteet ovat saavutettavissa.

”Tavoitteenamme on, että jokainen 1600 työntekijästämme tuo kehitysideansa tähän projektiin. Jos kehitysideoita on vaikkapa neljä per työntekijä, meillä on nopeasti yli 6000 ajatusta jatkojalostusta varten”.

Pysyvä osa toimintaa

Jotta jokainen Sosterin 1600 työntekijästä saadaan aidosti innostettua ja motivoitua mukaan projektiin, on 150-henkisen esimiesjoukon oltava sataprosenttisesti mukana savotassa.
Siksi Peitsaro käynnisti Sosterissa Syväjohtaminen® -valmentajien lisenssivalmennuksen, johon osallistuu 15 esimiestä. Jokainen heistä saa puolestaan valmennettavakseen oman 10 esimiehen joukon. Jarno Kelon vetämä valmentajavalmennus on jo loppusuoralla.
”Isommassa kaavassa tämä on kuitenkin vasta alkua. Tavoitteemme on, että Syväjohtaminen® -menetelmä jää pysyväksi osaksi toimintaamme”.

TARU SCHRODERUS

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää?