”Syväjohtamisen® valmennus on ihmisenä kasvamisen prosessi”

Virpi Anttila, Liikennevirasto

Liikennevirastossa Liikenteen palvelut–osaston johtajana toimiva Virpi Anttila vertaa Syväjohtamisen® valmennusta vanhemmuuteen, joka muuttaa ihmistä pysyvästi ja avaa uusia näkökulmia moniin arkipäiväisiinkin asioihin.

Liikennevirastossa viisi vuotta sitten yksikön päällikkönä aloittaneen Virpi Anttilan urapolku on ollut jyrkkä. Esihenkilötehtäviin osaamistaan suunnannut Anttila valittiin muutamien väliportaiden jälkeen vetämään meri-, rata- ja tieliikenteen palveluista vastaavaa Liikenteen palvelut -osastoa.  Hänen osastonsa vastuulla ovat muun muassa liikenteen tekniset seuranta- ja ohjausjärjestelmät, rataverkon käyttö ja rautatieliikenteen ohjaus- ja informaatiopalvelut, jäänmurto ja merikartoituspalvelut, joukkoliikenne sekä tieliikenteen ohjaus ja tietopalvelut.

Organisaatiouudistuksessa muutosjohtamisen tarve on ollut ilmeinen. Vuonna 2010 silloisen johtoryhmän tiimiyttämistä ja keskinäistä vuorovaikutusta ryhdyttiin kehittämään Syväjohtamisen® valmennuksen avulla.

-  Liikennevirastossa ja jo sitä edeltäneessä Tiehallinnossa tunnistettiin, että hyvät vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa nykyaikaista johtamista. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten hyvin johtamisen kehittämiseen suhtaudutaan valtion hallinnossa, Virpi Anttila toteaa.

Lisäarvoa johtamiseen

Virpi Anttilan mukaan Syväjohtaminen® valmennus sopii erityisen hyvin organisaatioihin, joissa asiantuntijuus ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa. Hän kertoo, että Liikennevirastossakin on paljon ”yksinäisiä susia” eli asiantuntijoita, jotka ovat oman erikoisalansa terävintä kärkeä. Itsenäiseen työskentelyyn tottuneilla erityisasiantuntijoilla myös johtamisen tarpeet ovat erilaiset.

- Syväjohtamisen® valmennus otettiin Liikennevirastossa erittäin hyvin vastaan. Se on tuonut selkeästi lisäarvoa myös omaan johtamiseeni. Näen valmennuksen ihmisenä kasvamisen prosessina. Siinä on paljon samankaltaisuuksia vanhemmuuden kanssa, jolla on tapana muuttaa ihmistä pysyvästi ja monin eri tavoin.

Virpi Anttilan mukaan ihmisten johtaminen on prosessi, josta voi löytää jatkuvasti uusia näkökulmia. Syväjohtamisen® valmennuksen myötä hän on oppinut paljon uutta myös itsestään.

- Valmennus on ollut ihmisten kanssa yhdessä tekemistä. Välillä se on pakottanut katsomaan itseään ulkopuolisen silmin ja toisinaan myös peiliin. Peilinä voivat toimia myös muut ihmiset ja ympäristö. Ennen kuin pystyy kehittämään vuorovaikutustaitojaan, on pysähdyttävä oman itsensä ääreen.

Vahvuuksia tunnistamassa

Virpi Anttilan mukaan hänestä tehdyt Syväjohtamisen® 360-profiilit ovat olleet varsin hyvin paikkansa pitäviä.

- Niistä on ollut helppo tunnistaa omat kehityskohteet. Mutta vähintäänkin yhtä tärkeänä pidän omien vahvuuksien tunnistamista ja niiden kehittämistä. Vahvuuksista saa lisävoimaa ja pontta omaan johtamistapaan.

Virpin tuorein kehittymislause on vasta muotoutumassa.

- Edelliset kehittymislauseeni ovat liittyneet pysähtymiseen ja läsnäoloon. Ne ovat kertoneet siitä kiireestä ja myllerryksestä, jota olemme käyneet viime vuosina läpi. Uusi kehittymislauseeni tulee liittymään ainakin jollain tapaa hetkestä nauttimiseen - työssä pitää olla myös kivaa. Pidän tärkeänä, että myös kehittymislauseessani tapahtuu kehittymistä ja että se ei pysy vuodesta toiseen samana.

Virpi Anttila suosittelee Syväjohtamisen® valmennusta kaikille oppimis- ja kehittymishaluisille organisaatioille ja yksilöille. Hän sanoo, että Syväjohtamiseen® mukaan lähteminen vaatii rohkeutta ja heittäytymiskykyä.

- Valmennus on yhteisöllinen kokemus, jossa jaetaan omia kokemuksia ja ajatuksia, ja ruoditaan omaa persoonaa.   Se sopii ihmisille, jotka työskentelevät tehtävissä, joissa vuorovaikutus on kiinteä osa toimenkuvaa ja jotka ovat halukkaita kehittymään. Minua se on puhutellut ja kehittänyt monin tavoin.

TARU SCHRODERUS

Pähkinänkuoressa:

Liikennevirasto vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Liikenneviraston tehtävänä on edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä. Meri-, rautatie- ja tiealan vastuullisissa asiantuntijatehtävissä työskentelee lähes 700 asiantuntijaa.

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää?