"Kun halutaan lisätä laaja-alaisuutta päätöksenteossa ja selkeyttä kommunikaatiossa nämä valmennusmenetelmät toimivat"

Lauri Sipponen, LIDL Suomi Ky toimitusjohtaja
Lauri Sipponen, LIDL Suomi Ky toimitusjohtaja

LIDL Suomi Ky ja Deep Lead Oy ovat tehneet useiden vuosien ajan menestyksellistä yhteistyötä eri valmennusten myötä. Menestyvä johtoryhmä -valmennuksen jälkeen Lauri Sipponen kuvaili kokemuksiaan lyhyessä haastattelussa seuraavasti:

1) Miten kuvailisit valmennuksen vaikuttavuutta johtoryhmätyöskentelyynne kokonaisuutena ja johtoryhmän jäseniin yksilöinä?
"Motivointi ja yksilöiden mukaan ottaminen onnistui heti alussa ja siihen myös panostettiin toimitusjohtajan ja valmentajien kanssa. Vaikuttavuus näkyy jo nyt laaja-alaisemman keskustelun ja päätöksenteon sekä selkeämmän kommunikaation muodossa. Myös strateginen ja taktinen päämäärätietoisuus on vahvistunut."

2) Mikä on ollut mielestäsi parasta johtoryhmävalmennuksessanne?
"Parasta on ollut löytää itsessäni kehittymisen halu ja selkeät kehittämisen kohteet. Itsensä kehittämistä on motivoinut myös ympärillä olevien kollegoiden selkeä kehityshalu."

3) Millaisia kokemuksia sinulle on jäänyt henkilökohtaisesti johtoryhmävalmennuksesta sekä Deep Lead Oy:n käyttämistä työkaluista ja menetelmistä?
"Deep Leadin ja sen valmentajien kyky kuunnella ja havainnoida sekä mukauttaa toimintaa valmennettavan ryhmän tarpeiden mukaan on ollut vaikuttavaa. Esimerkiksi meidän johtoryhmämme tavallista nopeampi syketaajuus otettiin valmennuksissa hyvin huomioon ja valmennuspäivien kulkua ja rytmiä muutettiin pikaisesti."

4) Mitä johtoryhmävalmennuksella haluttiin saavuttaa?
"Henkilökohtaiset toimintatavat ja tottumukset piti saada tukemaan laaja-alaisempaa ja kokonaisvaltaisempaa näkemystä ja päätöksentekoa johtoryhmän arjessa."

5) Millainen on ollut valmentajien ammattitaito ja valmennuksen yleinen laatu?
"Valmentajien ammattitaito ja valmennuksen laatu on saavuttanut korkeat odotuksemme. Samanaikainen käytännönläheisyys ja selkeys yhdistettynä teoreettiseen mallintamiseen kiinnostavasti ja vakuuttavasti on ollut vaikuttavaa."

6) Miksi suosittelisit vastaavanlaista johtoryhmävalmennusta myös muille johtoryhmille?
"Kun johtoryhmän vahvat yksilöt halutaan pitää vahvoina ja samanaikaisesti halutaan lisätä laaja-alaisuutta päätöksenteossa ja selkeyttä kommunikaatiossa nämä valmennusmenetelmät toimivat."

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää?