Syväjohtaminen®

Vuorovaikutusvalmennus esimiehille, johtoryhmille ja asiantuntijoille

Syväjohtaminen® on Suomessa kehitetty tieteelliseen tutkimukseen perustuva oppimis- ja valmennusohjelma, jonka avulla esimiehet, johtoryhmät, asiantuntijat, myyjät ja asiakaspalvelijat voivat parantaa työssä menestymistään.  

Ohjelman avulla osallistujat, työyhteisöt ja kokonaiset organisaatiot saavat konkreettiset mallit ja työkalut kulttuurin kehittämiselle tehokkaampaan ja tuloksekkaampaan suuntaan. Autamme muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla, jolloin myös organisaatiosi tuloksentekokyky paranee ja sidosryhmien mielikuvat muuttuvat. Saavutat parhaat tulokset, kun työyhteisössäsi on ILOA: innostusta, luottamusta, oppimista ja arvostusta. 

Syväjohtaminen® -johtamisvalmennus tähtää tavoitteellisen vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittämiseen. Se antaa kestävän, itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan kasvaa ja kehittyä niin ihmisenä, johtajana kuin asiantuntijanakin. Kun sinä kehityt, kehittyy organisaatiosikin.

Syväjohtaminen® soveltuu kaikille, joiden on työssä menestyäkseen oltava tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Jokainen ansaitsee palautteen!

Mielestämme jokainen ansaitsee palautteen. Kasvu ja kehittyminen helpottuvat, kun saa palautetta omasta toiminnastaan ja käyttäytymisestään. Aito ja pysyvä muutos edellyttää halua kehittyä.

Alta löydät palautetyökalumme, jotka auttavat sinua tunnistamaan vahvuutesi ja kehittymistarpeesi. Jätä sähköpostiosoitteesi niin pääset tekemään maksuttoman itsearvioosi pohjautuvan pikapalautteen. Pikapalaute on Syväjohtaminen® 360°-profiilin oma-arvio-osuus pienoiskoossa. Voit myös tilata laajemman maksullisen Syväjohtaminen® 360°-profiilin.

Syväjohtaminen® on tutkitusti vaikuttava vuorovaikutusvalmennuksen menetelmä ja ohjelmakokonaisuus, joka on tarkoitettu yritys- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen. Sen tavoitteena on valmennettavien todellinen sitoutuminen itsensä kehittämiseen. Sinä kehityt, tiimisi kehittyy, organisaatiosi kehittyy.

Deep Health® -valmennuksissa sovelletaan Syväjohtaminen® -pääperiaatteita terveyskäyttäytymiseemme. Valmennuksen tavoitteena on edistää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti kunkin valmennettavan henkilökohtaiset ominaisuudet huomioiden. Valmennuksesta vastaavat terveys- ja hyvinvointialan ammattilaiset.

Opettajan ammatti ja työnkuva ovat tavoitteellista vuorovaikuttamista parhaimmillaan. Syväjohtaminen® -menetelmät auttavat hahmottamaan tavoitteellisten vuorovaikutustaitojen opettamisen sekä hyödyntämisen oppimisessa käytännönläheisellä tavalla. Valmennuksissa hyödynnetään opetusalan ammattilaisia.

Deep Coach® -valmennukset on suunnattu urheiluvalmentajille. Valmennuksessa hyödynnetään Syväjohtaminen® -menetelmää. Tavoitteena on, että omien vielä hyödyntämättömien valmiuksiensa kautta urheiluvalmentaja pystyy vaikuttamaan urheilijan sisäisen valmentajuuden syntymiseen. Valmennuksissa yhteistyökumppanina toimii Urheilukeskus Pajulahti.

Vaikuttavaa valmennusta

1. Sidosryhmien mielikuvat muuttuvat

Maine ja yritysmielikuva paranevat, asiakasuskollisuus ja asiakastyytyväisyys lisääntyvät.

2. Tuloksentekokyky paranee

Myynti, liikevaihto ja kustannustehokkuus paranevat, sairauspoissaolot vähenevät.

3. Kannattava investointi

Saat vastinetta rahoillesi. Valmennuksemme tarjoavat pysyvän ja vaikuttavan työkalun yhteisösi kehittämiseen.

4. Työyhteisösi toiminta kehittyy

Työtyytyväisyys, avoimuus ja keskustelu lisääntyvät, johtamisosaaminen paranee.

5. Muutos asenteissasi ja käyttäytymisessäsi

Innostuksesi, luottamuksesi, oppimiskykysi ja arvostuksesi lisääntyvät.

6. Tutkitusti vaikuttava

Saat meiltä tutkitusti koko valmennus- ja koulutustoimialan vaikuttavimmat palvelut.

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää?