Kehity ihmisenä

Kehity asiantuntijana

Kehity johtajana

Syväjohtaminen® avoin valmennusohjelma 111

08.11.2022-21.09.2023, Etävalmennus, Valmentajana dosentti KT, Tommi Kinnunen

Syväjohtaminen® Avoin valmennus 111

08.11.2022-21.09.2023, Etävalmennus

Syväjohtaminen® - avoin valmennusohjelma sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää itseään työpaikalla ja työpaikan ulkopuolella. Ohjelman ensisijaisena päämääränä on auttaa ihmistä itseään kehittymään oman käyttäytymisensä kriittisessä arvioinnissa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisessä. Tavoitteena on ohjata osallistujat löytämään itsessään piilevät voimavarat. Ohjelma antaa kestävän, itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan kasvaa ja kehittyä niin ihmisenä, asiantuntijana kuin johtajanakin.

Valmennuksessa osallistujien erilaiset taustat ja kokemukset mahdollistavat käytännönläheisen ajatusten vaihdon. Ohjelma koostuu neljästä yhteisestä etävalmennuspäivästä ja päivien väliin sijoittuvista etävalmennusosuuksista, joissa osallistujat saavat henkilökohtaista etävalmennusta oppimisympäristöä hyödyntäen. Ohjelma on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja hyväksiluetaan osana useita yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintoja.

Osallistujat saavat kaksi henkilökohtaista 360-palautetta, joiden pohjalta heille laaditaan kehittymissuunnitelmat. Ensimmäisen profiilipalautteen yhteydessä kullakin osallistujalla on mahdollisuus noin tunnin mittaiseen henkilökohtaiseen coaching-keskusteluun valmentajan kanssa.

Valmennuksen osallistujahinta on 950 euroa. Jos työyhteisöstäsi osallistuu useampia henkilöitä, niin kysythän tarjouksemme. Hintaan sisältyy yhteiset valmennusosuudet, henkilökohtaiset profiilikeskustelut, henkilökohtainen etävalmennus sekä valmennusmateriaalit sähköisessä muodossa. Hintaan lisätään voimassa oleva alv.

01

Yhteinen valmennus

08.11.2022
klo 9.00 -15.00

Valmennuksen tavoitteet

Syväjohtaminen® -ihmis- ja oppimiskäsitys

Tavoitteellinen vuorovaikutus menestystekijänä

Syväjohtaminen® -viitekehys ja -malli

Toimintaympäristö ja johtaminen

Etävalmennuksen ohjeistaminen

02

Yhteinen valmennus

01.12.2022
klo 9.00 -15.00

360-palautteen analysoiminen

Itsetuntemuksen kehittäminen ja palautteen hyödyntäminen muutoksessa

Omien vahvuuksien hyödyntäminen ja kehittymiskohteiden parantaminen

Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen (+ coaching-keskustelu)

03

Yhteinen valmennus

23.03.2023
klo 9.00 -15.00

Arvot ja organisaatiokulttuuri kehittymiseen vaikuttajana

Muutoskyvykkyyden vahvistaminen

Oman kehittymisen tukeminen

Tuottava tyytyväisyys

04

Yhteinen valmennus

21.09.2023
klo 9.00 -15.00

Uusintapalautteen analysoiminen

Kehittymissuunnitelman päivitys

Itse- ja ihmistuntemuksen lisääminen

Itseohjautuvan kehittymisen askelmerkit

Vaikuttavuudesta tuottava investointi

Autamme muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä yksilö-,ryhmä-  ja työyhteisötasolla, jolloin myös organisaatiosi tuloksentekokyky paranee ja sidosryhmien mielikuvat muuttuvat. Tunnemme muutosjohtamisen tieteellisen  tutkimuksen ja sovellamme sitä. Tutkimustulokset osoittavat kiistatta, että valmennuspalvelumme ovat tuottava investointi eikä kuluerä. Kannustamme laajaan toimintakulttuurin muutokseen, joka lähtee liikkeelle jokaisesta yksilöstä.

Valmennuspalautteemme ovat olleet kiitettäviä ja osallistujat ovat kokeneet saaneensa konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja omaan työhönsä. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu valmennukseen

Avointen valmennusten ilmoittautumisehdot

Osallistujamäärä

Taataksemme kaikissa avoimissa valmennuksissa osallistujille parhaan mahdollisen hyödyn ovat osallistujamäärät rajoitettuja.

Valmennuksen maksaminen

Valmennuksen lasku, sisältäen kokous- ja materiaalikulut, maksetaan valmennuksen ensimmäisen (I) lähivaiheen jälkeen. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Osallistujan vaihtaminen

Ilmoittautuneen henkilön tilalle on mahdollista vaihtaa toinen henkilö ilmoittamalla siitä ennen valmennuksen I lähivaihetta.

Valmennuksen lähivaiheen paikkaaminen

Muussa tapauksessa kuin lääkärintodistuksella todennettavassa terveydellisestä syystä johtuvasta lähivaiheen paikkaamisesta toisen valmennusryhmän mukana veloitamme 350€ (+alv).

Osallistumisen peruuttaminen

Valmennuksen peruuttamisesta veloitamme:
• 25 % valmennuksen hinnasta (+alv), jos asiakas peruuttaa osallistumisensa

viimeistään 2 viikkoa ennen valmennuksen alkua
• 50 % valmennuksen hinnasta (+alv), jos asiakas peruuttaa osallistumisensa 1 viikkoa

ennen valmennuksen alkua
• 75 % valmennuksen hinnasta (+alv), jos asiakas peruuttaa osallistumisensa
• myöhemmin kuin 1 viikkoa ennen valmennuksen alkua.

Valmennukselta pois jääminen

Jos osallistuja jää pois tilatulta valmennukselta, eikä ole tehnyt siitä peruutusilmoitusta, veloitamme koko valmennuksen hinnan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tervetuloa avoimelle valmennukselle!

1 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.