Syväjohtaminen® valmennuspalvelut

Esihenkilölle, johtoryhmille ja asiantuntijoille

Valmennamme johtajuudesta menestystekijän

Esihenkilö- ja johtamisvalmennuksemme pohjautuu Suomessa kehitettyyn, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaan, Syväjohtaminen® -menetelmään. Syväjohtaminen® -valmennustemme ensisijaisena päämääränä on auttaa ihmistä itseään kehittämään vuorovaikutustaitojaan ja oppimiskyvykkyyttään. Uskomme yksilön oppimisen olevan edellytyksenä tiimin, ryhmän, yksikön ja koko organisaation kehittymiselle.

Räätälöimme valmennusratkaisumme yksilöllisesti organisaatiosi tarpeisiin. Valmennuksissamme voimme kehittää henkilöstösi johtamis- ja esihenkilöosaamista, johtoryhmä- ja tiimityöskentelyä, myynti- ja asiakaspalvelutaitoja, ongelmanratkaisu- ja muutoskyvykkyyttä, työhyvinvointia ja tavoitteellisen vuorovaikuttamisen taitoja. Sparraamme ja teemme työnohjausta. Toteutamme myös räätälöidyt henkilöstö-, asiakas- ja sidosryhmäkyselyt sekä teemaluennot. Ota yhteyttä ja kysy maksuttomista sparrauksistamme ja esittelyluennoistamme!

Lisäksi tarjoamme valmiita teemaluentoja ja johtamisen koulutusratkaisuja. Avoin Syväjohtaminen® -valmennus on valmis koulutusratkaisu, jossa keskitytään arjen vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Avoimissa valmennuksissa valmennettavat tutustuvat Syväjohtaminen® -menetelmään ja saavat kaksi 360°-palautetta, jotka tukevat työssä kehittymistä. Avoimet valmennukset ovat oiva tapa yritysjohdolle ja HR-henkilöstölle tutustua Syväjohtaminen® -menetelmän soveltuvuuteen omassa organisaatiossa. Avoimet valmennukset sopivat myös erityisen hyvin yrityksille, joiden henkilöstön kehittämistarpeet rajoittuvat pieneen työntekijäryhmään ja henkilöille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan työn ulkopuolella.

Suurille ja keskisuurille organisaatioille suosittelemme kustannustehokasta Syväjohtaminen® -valmennuslisenssiämme. Valmennuslisenssipalvelumme avulla yrityksesi voi säästää jopa 80% henkilöstön kehittämiskustannuksissa.

Ota yhteyttä, niin teemme yhdessä johtajuudesta yrityksesi menestystekijän!

Syväjohtaminen® -valmennukset

Syväjohtaminen® -valmennuksissa opitaan tavoitteellista vuorovaikutusta kohdennettuna eri ammattiryhmille. Deep Lead® -valmennukset soveltuvat esihenkilöille, johtoryhmille, asiantuntijoille, myyjille, asiakaspalvelijoille ja heille, joiden tuloksen tekemiseen on välttämätöntä olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Deep Teach® -valmennukset on suunnattu opetus- ja koulutushenkilöstölle ja Deep Coach® -valmennukset urheiluvalmentajille.

Deep Health® -valmennukset sopivat organisaatioille ja yksilöille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään työterveyttä ja työhyvinvointia.

Syväjohtaminen® on tutkitusti vaikuttava vuorovaikutusvalmennuksen menetelmä ja ohjelmakokonaisuus, joka on tarkoitettu yritys- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen. Sen tavoitteena on valmennettavien todellinen sitoutuminen itsensä kehittämiseen. Sinä kehityt, tiimisi kehittyy, organisaatiosi kehittyy.

Deep Health® -valmennuksissa sovelletaan Syväjohtaminen® -pääperiaatteita terveyskäyttäytymiseemme. Valmennuksen tavoitteena on edistää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti kunkin valmennettavan henkilökohtaiset ominaisuudet huomioiden. Valmennuksesta vastaavat terveys- ja hyvinvointialan ammattilaiset.

Opettajan ammatti ja työnkuva ovat tavoitteellista vuorovaikuttamista parhaimmillaan. Syväjohtaminen® -menetelmät auttavat hahmottamaan tavoitteellisten vuorovaikutustaitojen opettamisen sekä hyödyntämisen oppimisessa käytännönläheisellä tavalla. Valmennuksissa hyödynnetään opetusalan ammattilaisia.

Deep Coach® -valmennukset on suunnattu urheiluvalmentajille. Valmennuksessa hyödynnetään Syväjohtaminen® -menetelmää. Tavoitteena on, että omien vielä hyödyntämättömien valmiuksiensa kautta urheiluvalmentaja pystyy vaikuttamaan urheilijan sisäisen valmentajuuden syntymiseen. Valmennuksissa yhteistyökumppanina toimii Urheilukeskus Pajulahti.

Ratkaisut yksilöille, ryhmille ja organisaatioille

Kehitämme kaikissa Syväjohtaminen® -valmennuksissamme yksilön vuorovaikutusosaamista ja oppimiskyvykkyyttä. Riippuen tarpeistasi voimme valmentaa yrityksessäsi yksittäisiä työntekijöitä, tiimejä, yksiköitä tai koko organisaation henkilöstön. Vaikuttavimmat tulokset olemme saaneet aikaan, kun koko organisaatio on ollut mukana muutoksessa.

Yksilön kehittäminen

Syväjohtaminen® -valmennus antaa yksilölle kestävän ja itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan esihenkilönä ja ihmisenä kasvamiselle.

Ryhmän kehittäminen

Syväjohtaminen® -ryhmävalmennuksissa ryhmän jäsenet oppivat luomaan olosuhteet avoimelle kulttuurille ja tavoitteelliselle vuorovaikutukselle.

Organisaation kehittäminen

Syväjohtaminen® -valmennukset auttavat organisaatioita yrityskulttuurin ja johtamismenetelmien kehittämisessä.

Palautetyökalut

Voit liittää Syväjohtaminen® -valmennuksiimme erilaisia palautetyökaluja tarpeidesi mukaan. Syväjohtaminen® -valmentajasi auttaa sinua oikeiden palautetyökalujen valinnassa.

Yksilöprofiili 360°

Yksilöprofiilin avulla saat palautetta omasta toiminnastasi kolmelta (3) vastaajaryhmältä, jotka valitset itse ja joiden palautteeseen peilaat omaa itsearviotasi.

Kollegaprofiili 270°

Kollegaprofiilin avulla saat palautetta omasta toiminnastasi kahdelta (2) vastaajaryhmältä, jotka valitset itse ja joiden palautteeseen peilaat omaa itsearviotasi.

Johtoryhmäprofiili

Johtoryhmäprofiilin avulla johtoryhmä saa palautetta toimintansa vahvuuksista ja mahdollisista kehittämistarpeista ryhmänä. Palautteen avulla johtoryhmä pystyy yhdessä luomaan konkreettiset jatkotoimenpiteet ja seurannat.

Hallitusprofiili

Johtoryhmäprofiilin avulla johtoryhmä saa palautetta toimintansa vahvuuksista ja mahdollisista kehittämistarpeista ryhmänä. Palautteen avulla johtoryhmä pystyy yhdessä luomaan konkreettiset jatkotoimenpiteet ja seurannat.

Työyhteisöprofiili

Työyhteisöprofiilin avulla työyhteisö saa palautetta toimintansa vahvuuksista ja mahdollisista kehittämistarpeista ryhmänä. Palautteen avulla työyhteisö pystyy yhdessä luomaan konkreettiset jatkotoimenpiteet ja seurannat.

Resilienssiprofiili

Työyhteisöprofiilin avulla työyhteisö saa palautetta toimintansa vahvuuksista ja mahdollisista kehittämistarpeista ryhmänä. Palautteen avulla työyhteisö pystyy yhdessä luomaan konkreettiset jatkotoimenpiteet ja seurannat.

Firstbeat -hyvinvointianalyysi

Hyvinvointianalyysin avulla näet, mitkä ovat keskeisiä kuormitustekijöitä omassa arjessasi, mikä auttaa sinua palautumaan ja millaiset ovat liikuntasi vaikutukset. Näin opit löytämään sinulle sopivan elämänrytmin sekä säätelemään kuormitusta ja lepoa optimaalisesti. 

Räätälöidyt ZEF-palautteet

Räätälöimme henkilöstökyselyt ja sidosryhmäpalautteet tarpeidesi mukaan käyttäen ZEF-menetelmää.

Syväjohtaminen® -valmennuslisenssi

Saat meiltä Syväjohtaminen® -valmennukset myös lisenssipalveluna. Syväjohtaminen® -lisenssillä voit käyttää Syväjohtaminen® -valmennussisältöjä ja –menetelmiä omassa organisaatiossasi omien sisäisten valmentajiesi johdolla.

Syväjohtaminen® -lisenssi on suunnattu ensisijaisesti suurille ja keskisuurille yrityksille, joilla on jatkuva tarve henkilöstönsä kehittämiseen ja joilta löytyy valmennukseen tarvittavat henkilöstöresurssit.  

Syväjohtaminen® -lisenssi on kustannustehokas tapa kehittää henkilöstöä. Suuret organisaatiot voivat säästää kustannuksissa parhaimmillaan yli 80 % verrattuna siihen, että hankkisivat valmennukset ostopalveluina. 

Avoimet valmennukset

Syväjohtaminen® - avoin valmennusohjelma sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää itseään työpaikalla ja työpaikan ulkopuolella. Ohjelman ensisijaisena päämääränä on auttaa ihmistä itseään kehittymään oman käyttäytymisensä kriittisessä arvioinnissa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisessä. Tavoitteena on ohjata osallistujat löytämään itsessään piilevät voimavarat. Ohjelma antaa kestävän, itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan kasvaa ja kehittyä niin ihmisenä, asiantuntijana kuin johtajanakin.

Syväjohtaminen® avoin valmennus 109

14.10.2021-16.6.2022

Syväjohtaminen® avoin valmennus 110

11.11.2021 - 29.09.2022

Syväjohtaminen® avoin Valmennus tiivis 1

03.11.2021 - 02.12.2021

Erinomaisen johtamisen työkalut (EJT)

Esihenkilön tai asiantuntijan ensimmäinen pidempikestoinen johtamisvalmennus. Soveltuu myös asiantuntijoille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan tulevia työtehtäviä varten. Henkilö ei ole saanut aiemmin työympäristöstä kerättyä 360-profiilia tai edellisen keräämisestä on aikaa yli kaksi vuotta. Soveltuu myös kokeneille esihenkilöille, joiden osaaminen päivitetään nykyisiin ja tuleviin johtamistarpeisiin.

Teemaluennot

Teemaluentojen luennoitsijoina toimivat  Deep Lead Oy:n valmentajat kukin omasta asiantuntija-alueestaan. Voimme myös tarvittaessa räätälöidä luennon vastaamaan juuri sinun ja organisaatiosi tarpeita. Esimerkkejä tämän hetken suosituimmista teemaluennoistamme:

Valmennuksen vaikuttavuus: kuluerästä investoinniksi

Mitä konkreettista ja mitattavissa olevaa hyötyä valmennuksesta on? 

Keiden kannattaa osallistua?

Mikä on valmennuksen aikataulu?

Miten tulokset raportoidaan?

Miten työyhteisön omia mittareita hyödynnetään

Miten vaikuttavuutta mitataan?

Miksi valmennus on investointi eikä kuluerä?

Päätöksenteko ja johtoryhmätoiminta kaaoksessa

Päätöksenteon ja johtamisen metodit start up -yhtiöissä ja niiden hyödyntäminen eri toimintaympäristöissä

Päätöksenteko kaaoksessa –toimintamalli ja mekanismit tehokkaaseen päätöksen tekoon

Tehokas johtoryhmätoiminta epävarmassa toimintaympäristössä

Intuitio ja faktat päätöksenteon tukena

Tiedon keräämisen metodit johdon päätöksenteon tueksi: parhaat kokemukset start up-yhtiöistä

Minä muutoksessa

Muutosprosessi yksilön kannalta

Muutosvastarinta ja sen eri tasot

Muutosvastarinnan käsittely

Vanhasta poisoppiminen ja suunta uuteen

Oma suhtautumiseni muutokseen ja heijastusvaikutus työyhteisöön

Muutoksen johtaminen

Johtaimisen kaksi perustehtävää

Muutos vaatii johtajuutta

Muutostyön vaihemalli

Muutosvastarinta ja sen käsitteleminen

Muutosjohtajana toimiminen

Miten onnistua muutoksessa

Asiakaspalvelun 7 kuolemansyntiä

Asiakaspalvelun rooli ja merkitys osana yrityksen menestystä

Asiakaslähtöisen työskentelyn periaatteet

Yleisimmät virheet asiakaspalvelutyössä

Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä erinomaiseen asiakaspalvelutyöhön

Luovat ongelman-ratkaisumenetelmät (5 askeleen menetelmä)

Luova ongelmanratkaisu: taustoitus, periaatteet ja hyödyt

Avoimen ja luovan ilmapiirin rakentaminen

Luovien ongelman-ratkaisumenetelmien sovellettavuus

Viiden askeleen menetelmä ja sen hyödyntäminen

Asenteen merkitys & vaikutus omaan ja työyhteisön toimintaan

Mikä on asenne ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

Asenteen vaikutus merkitys kokonaisviestintään

Asenteen merkitys asiakaspalvelussa

Asenteeni vaikutus kollegoihin ja työyhteisön toimintaan

Ovatko asiakkaat hankalia vai minä vaikea? Asenne, halu ja kyky

Asiakkuuden käsite: mitä tarkoitamme asiakkuudella

Kyky + halu = ammattitaito

Erinomaisen asiakaspalvelijan ominaisuudet

Itsetunnon kehittäminen asiakaspalvelutyössä

Haasteelliset asiakaskohtaamiset ja niiden kääntäminen tulokseksi

Terveys, Hyvinvointi, Jaksaminen – sanoista tekoihin

Terveyden moniulotteisuus

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Terveys on muuttuva tila

Oman terveyden ja hyvinvoinnin arvioiminen

Terveyden, käyttäytymisen ja valintojen merkitys omalle hyvinvoinnillemme

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää?