Käytännönläheinen työkalupakki esihenkilöille

Erinomaisen johtamisen työkalut (EJT)

Esihenkilön tai asiantuntijan ensimmäinen pidempikestoinen johtamisvalmennus. Soveltuu myös asiantuntijoille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan tulevia työtehtäviä varten. Henkilö ei ole saanut aiemmin työympäristöstä kerättyä 360°-palautetta tai edellisen keräämisestä on aikaa yli kaksi vuotta. Soveltuu myös kokeneille esihenkilöille, joiden osaaminen päivitetään nykyisiin ja tuleviin johtamistarpeisiin.

VALMENNUKSEN KOHDERYHMÄ

Esihenkilön tai asiantuntijan ensimmäinen pidempikestoinen johtamisvalmennus, kun halutaan kasvattaa osaamista ennen johtamisvastuuta tai kun on aloitettu johtamistehtävässä ilman aikaisempaa johtamisvalmennusta tai -kokemusta. Soveltuu myös asiantuntijoille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan tulevia työtehtäviä varten. Henkilö ei ole saanut aiemmin työympäristöstä kerättyä 360°-palautetta tai edellisen keräämisestä on aikaa yli kaksi vuotta. Soveltuu myös kokeneille esihenkilöille, joiden osaaminen päivitetään nykyisiin ja tuleviin johtamistarpeisiin.

VALMENNUKSEN KESKEINEN TAVOITE JA TOTEUTUS

Valmennuksen jälkeen osallistuja tietää, mitä hyvältä johtamiselta edellytetään ja mitä perusvälineitä esihenkilöllä on käytössään. Osallistuja tiedostaa oman johtamisensa/toimintansa vahvuudet ja kehityskohteet ja on laatinut itselleen kehityssuunnitelman, jota toteuttaa omassa työssään. Valmennusohjelma jaksotetaan 3-7 kuukauden väliselle ajanjaksolle. Lopullinen jaksotus sovitaan asiakkaalle hyödyllisimmällä tavalla. Osallistuja saa käytännönläheiset työkalut sekä osaamista johtamiseen

VALMENNUKSEN AIHEPIIRIT

Aihepiirien painopisteet sekä lopulliset yksityiskohdat räätälöidään asiakkaan tarpeisiin vastaaviksi. Aihepiirit koostuvat näistä keskeisistä kokonaisuuksista:

 • Johtamisnäkemysten kehittyminen ja mitä liikkuu aikakaudessa
 • Esihenkilön rooli työnantajan edustajana
 • Muutoksen johtaminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Toiminnallisia harjoituksia (demotaan johtamisen ilmiöitä ja vahvistetaan ryhmähenkeä)
 • Ihmisten motivointi
 • Tavoitteellinen vuorovaikutus
 • Millaista on erinomainen johtaminen ja miten sitä sovelletaan käytännössä
 • Henkilökohtaisen 360°-palautteen tulkinta
 • Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen
 • Henkilökohtaisen kehittymisen viitekehys
 • Työyhteisön palautekulttuurin vahvistaminen
 • Itsetuntemus johtajana kehittymisessä
 • Haastavat tilanteet esimiestyössä (caset osallistujilta ja käydään esimiesklinikkana läpi) => mm. ajankäytön hallinta, priorisointi (ml. delegointi)
 • Henkilökohtaisten johtamisen haasteiden sparrailu sosiogrammin avulla
 • Arvot ja yrityskulttuuri
 • Strateginen johtaminen omassa päivittäisjohtamisessa
 • Onnistunut kehitys- ja tavoitekeskustelu

Valmennuksen aiheet käsitellään vuorovaikutteisesti käytäntöön sitoen. Valmentaja nostaa esille konkreettisia malleja sekä käytännön esimerkkejä, joilla synnytetään osallistujilla oivalluksia. Valmennuspäivien välillä tehtävillä oppimistehtävillä varmistetaan valmennusoppien toteutuminen käytännössä.

Kysy lisää ja pyydä tarjous: info@deeplead.com

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää?